PhD. Students

Apoorva Abikar
Prajakta Joshi
Swathi K A

MSc STUDENTS

Batch of 2023-2025

C Apara
Debolina Das
Diya Aich
Gopika Rajagopal Pishaodi
Jagtap Vaishnavi Vilas
Maitreyee Girish Agashe
Pranathi M C
Rajosree Guchhait
Soumitri Santra
Sreyansee Rath
Vibha Nagendra Bhat

Batch of 2022-2024

Abyaktaguru Dash
Amartya Chowdhury
Amlan Banerjee
Ankita Pai BH
Ardrha Anil
Jethani Bhavika Shrichand
Hamsini Harikumar
Kishal Roy
Mehuli Mishra
Kubal Nakshatra Ajay
Siddhant Pandey